Aktuella seminarier, konferenser m.m.

Här presenteras arrangemang i nätverkets egen regi eller där nätverkets medlemmar är involverade och som knyter an till temat kvinnors- och mäns löner och arbetsvillkor

Nya möjligheter till samverkan i arbetslivet

Nätverket Jämställda Löner arrangerade ett seminarium fredag 25 maj 2018
Plats: TCO:s kansli, Linnégatan 14 i Stockholm. Ett samarrangemang med Arena Idé & TCO.

9.00 – 9.55 Samverkan, en introduktion till temat. Professor Örjan Edström från Umeå universitet diskuterar begreppet samverkan i diskrimineringslagens aktiva åtgärder i jämförelse med regleringar om medbestämmande och arbetsmiljö. Tid för frågor och reflektion i smågrupper.
9.55-10.40 Erfarenheter på förbundsnivå 1. Ett mångårigt samarbete mellan Bankernas arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet om aktiva åtgärder BAO/Finansförbundet. Ulrika Boëthius (ordförande i Finansförbundet). Gunilla Grenö (VD i BAO). Tid för frågor och reflektion i smågrupper.
10.40-10.55 Fika
10.55-11.25 Erfarenhet på förbundsnivå 2: Om samspelet mellan lagens diskrimineringsbestämmelser och aktiva åtgärder. Fackförbundet Visions slutsatser efter lönediskrimineringsmålet AD 2013 nr 64 om Gryning vård AB. Åsa Tillberg (Förbundsjurist Vision). Tid för frågor och reflektion i smågrupper.
11.25.11.55 Uppsala kommun planerar att inrätta diskrimineringsombud på arbetsplatsen. Vilken funktion ska dessa ha i samband med lönekartläggningar? Uppsala kommuns förhandlingschef, Anna Lind, berättar om vad som tidigare inte fungerat och vad hoppas att uppnå. Tid för frågor och reflektion i smågrupper.
11.55-12.00 Moderator Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, sammanfattar seminariet.