Tre nya metoder för jämställda löner

10 maj 2019 i TCO:s lokaler på Linnégatan i Stockholm

Temat för seminariet som samlade cirka 50 deltagare var:
1. En rekommendation från EU-kommissionen (2014) om att medlemsstaterna ska förmå arbetsgivare att vidta åtgärder för att öka transparensen i lönesättningen.
2. En resolution från EU-parlamentet (2017) med målet att könslönegapet ska vara borta år 2020, genom olika former av offentlig egenrapportering som ska ge ökad transparens. Storbritannien och Tyskland har redan lagstiftat om ”pay transparency and pay reporting”.
3. En tredje modell för att nå målet jämställda löner har införts på Island, och innebär att arbetsgivare ansöker om certifiering. Denna typ av åtgärder påminner om tidigare svenska förslag om jämställdhetsmärkning (SOU 2002:30).

Medverkande

    Inledning: Susanne Fransson, docent vid Göteborgs universitet och Eberhard Stüber, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten presenterade de olika modellerna.
    Kommentarer och panelsamtal med Maria Elinder, förhandlare för IT&Telekomföretagen samt Innovationsföretagen inom Almega, Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef inom Kommunal och Katarina Lundahl, chefsekonom i Unionen.
    Moderator: German Bender, programchef för arbetsmarknad på Arena Idé.

Material med anknytning till seminariet


Bilder från seminarietTillbaka

Seminariet arrangerades

av Nätverket jämställda löner i samverkan med Arena Idé och TCO.

Konferens och seminarieserie

Seminariet var det sjätte i en serie av seminarier i ett något mindre format än de fyra konferenser som tidigare arrangerats.