Nya möjligheter till samverkan i arbetslivet

25 maj 2018 i TCO:s lokaler på Linnégatan i Stockholm

Temat för seminariet som samlade cirka 60 deltagare var:
Den första januari 2017 genomfördes omfattande förändringar av diskrimineringslagens aktiva åtgärder. Kravet på samverkan hade därmed skärpts. I fokus för seminariet stod samverkan mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer i syfte att uppnå jämställda löner. Två dagar innan seminariet publicerades en debattartikel, Samverkan för jämställda löner - vad är problemet?

Medverkande

Inledning: Örjan Edström, professor vid Umeå universitet. Diskuterade begreppet samverkan i diskrimineringslagens aktiva åtgärder i jämförelse med regleringar om medbestämmande och arbetsmiljö.
Erfarenheter från förbundsnivå 1 Ulrika Boëthius från Finansförbundet och Gunilla Grenö från Bankernas Arbetsgivareorganisation berättade om ett mångårigt samarbete kring aktiva åtgärder inom banksektorn.
Erfarenheter från förbundsnivå 2: Åsa Tillberg diskuterade fackförbundet Visions slutsatser efter lönediskrimineringsmålet AD 2013 nr 64 om Gryning Vård AB.
Erfarenheter från en stor arbetsgivare: Anna Lind som är Uppsala kommuns förhandlingschef diskuterade planer på att inrätta diskrimineringsombud på arbetsplatsen och om deras tilltänkta roll i arbetet med lagens aktiva åtgärder.
Moderator: Susanne Fransson från Göteborgs universitet

Material med anknytning till seminariet

 • - Power-point presentation av Örjan Edström
 • - Power-point presentation av Gunilla Grenö och Ulrika Boëthius
 • - Artikel publicerad 18-05-25 i Arbetsvärlden.se Uppsala kommun vill införa egna diskrimineringsombud.
 • - Arbetsmiljöreglering, medbestämmande och kollektivavtal, Örjan Edström & Johan Holm
 • - Samverkan och lönekartläggning - en rättsutveckling. Susanne Fransson & Eberhard Stüber
 • - Lönediskriminering i ett system med normlösa avtal och individuell lönesättning. En kommentar till målet AD 2013 nr 64 av Susanne Fransson & Eberhard Stüber.

 • Bilder från seminariet  Tillbaka

  Seminariet arrangerades

  av Nätverket jämställda löner i samverkan med Arena Idé och TCO.

  Konferens och seminarieserie

  Seminariet var det femte i en serie av seminarier i ett något mindre format än de fyra konferenser som tidigare arrangerats.