Individuell lönesättning en jämställdhetsfråga?

13 juni 2014, Malmö Arena

Nätverket jämställda löner och Forskarnätverket Jämställda löner arrangerade ett seminarium på Nordiskt Forum.
Utgångspunkt för seminariet som samlade cirka 70 deltagare var Arbetsdomstolens dom 2013 nr 64 mellan Vision och Gryning Vård AB. Målet handlar om en yngre man som nyanställs som behandlingssekreterare. Fackförbundet företräder en äldre kvinna och löneskillnaden är 2000-2400 kronor. Domen är det första lönediskrimineringsmålet sedan 2001 och aktualiserar särskilt villkor för individuell lönesättning. Frågor som diskuteras var: Hur ser lönegapet mellan kvinnor och män ut? Här presenterades aktuell forskning av Åsa Löfström vid Umeå universitet. Hur påverkar utbildning kvinnor och mäns löner? Vilken betydelse har individuell lönesättning för kvinnors och mäns löner? Här refererades bl.a. till forskning om kvinnor och män i löneförhandliingssituationer. Är marknaden saklig grund för lönesättning? Medverkande forskare var: Per Norberg och Susanne Fransson. Från nätverket deltog även Eberhard Stüber

Bilder från seminarietTillbaka

Seminariet arrangerades

av Nätverket jämställda löner. Seminarieverksamheten finansieras av överskott från tidigare konferenser samt stöd som nätverket fått från Arena Idé, Handelns Utvecklingsråd, IF Metall, Kommunal, SEKO och SSR.

Konferensserie

Seminariet var det tredje i en planerad serie av seminarier i ett något mindre format än tidigare konferenser.