Morgondagens avtalsrörelse - en jämställd historia?

13 november 2015 i TCO:s lokaler på Linnégatan i Stockholm

Temat för seminariet som samlade cirka 80 deltagare var:
Vad krävs för att åstadkomma jämställda löner i praktiken? Seminariet bestod av två paneler. En historisk panel som blickade bakåt och summerade tidigare strategier på temat lönebildning och löneskillnader mellan kvinnor och män. En framtidspanel utvecklade tankar om möjliga vägar till reellt jämställda löner. I två inledande bidrag diskuterades ”märkets” framväxt och funktion för svensk lönebildning.

Medverkande

Inledning: Erik Bengtsson, ekonomhistoriker vid Göteborgs universitet med kommentarer av Ingemar Göransson (tidigare utredare vid LO)
Historisk panel: Inger Ohlsson Örtendahl, Dag Klackenberg och Göran Johnsson (tidigare TCO, Svensk Handel, IF Metall)
Framtidspanel: Per Bardh (Handels), Marie Nilsson (IF Metall), Heike Erkers (SSR) och Catarina Blomberg (Göteborgs Stad)
Moderator: Anna Danielsson Öberg

Du kan lyssna på seminariet

Seminariet finns tillgängligt i tre delar via Soundcloud eller pod-cast app, klicka här.

Bilder från seminarietTillbaka

Seminariet arrangerades

av Nätverket jämställda löner, Forskarnätverket jämställda löner
och Arena Idé.

Konferensserie

Seminariet var det fjärde i en serie av seminarier i ett något mindre format än tidigare konferenser.