Olika perspektiv på värdediskriminering

11 oktober 2013, Stockholm

Nätverket jämställda löner bjöd in Jill Rubery till ett seminarium om värdediskriminering.
Jill Rubery är professor i arbetsmarknadsekonomi och expert vid European Work and Employment Centre vid University of Manchester. Den inledande framställningen kommenterades av Ursula Berge från SSR och Sofie Rehnström från LO. Därefter följde gruppdiskussioner bland det 60-tal deltagare som seminariet samlade och frågor formulerades till Jill Rubery. Moderator var Joa Bergold, utredare på LO.

Tid: kl. 9.30 - 11.45 (fika från kl. 9)
Lokal: TCO, Linnégatan 10 i Stockholm (T-Östermalmstorg)
Jill Ruberys presentation hittar du här. Undervaluing women`s work skrev Jill Rubery tillsammans med Damian Grimshaw 2007.

På eftermiddagen arrangerade Forskarnätverket jämställda löner ett seminarium på Stockholms universitet. Power-point presentationen hittar du här.

Rapportering och pressklipp


Bilder från seminarietTillbaka

Seminariet arrangerades

av Nätverket jämställda löner. Seminarieverksamheten finansieras av överskott från tidigare konferenser samt stöd som nätverket fått från Arena Idé, Handelns Utvecklingsråd, IF Metall, Kommunal, SEKO och SSR.

Konferensserie

Seminariet var det andra i en planerad serie av seminarier i ett något mindre format än tidigare konferenser.