Forskning

Här hittar du artiklar, rapporter eller böcker av vetenskaplig karaktär, företrädesvis av forskare med anknytning till universitet och högskolor. Rapporter och utredningar där utgivaren är någon av arbetsmarknadens parter, myndigheter eller liknande finns samlat under rapporter.
Materialet är sökbart efter författare eller ord i rubriken i webbplatsens sökfält. Alternativ sökväg är att använda Ctrl + F på tangentbordet. Skriv sedan in önskat sökord i den nya sökrutan.

Forskning
Catharina Calleman 2017 Arbetsmiljö i hushållstjänster och personlig assistans. Rapporten är skriven på uppdrag av Arbetsmiljöverket.
Per Norberg 2017 Elefanten i rummet, dvs. frågan "om man verkligen ska granska kollektivavtalade lönesättningar och anställningsbeslut, lika hårt som andra arbetsgivarbeslut". Kapitel i Festskrift till Ann Numhauser Henning.
Abdulaziz Abrar Reshid, IFAU 2017 The gender gap in early career wage growth: the role of children, job mobility and occupational mobility. Svensk sammanfattning, här. Studien följer 120 000 personer på svensk arbetsmarknad åren 1996-2002.
Olle Folke, Johanna Rickne 2017 All the single ladies – toppjobb och skilsmässor bland kvinnor och män. Publicerat i Ekonomisk debatt 1/2017.
Lena Svenaeus 2017 Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män. Rättssociologisk avhandling
Alexandra Timmer 2016 Gender Stereotyping in the case law of the EU Court of Justice. European equality law review 2016/1.
Tobias Karlsson 2016 Könsskillnader i sjukfrånvaro: en aktuell fråga i historisk belysning. IFAU rapport 2016:24.
Astrid Elkjær Sørensen 2016 ”Vi har fundet os i alt for meget!” -De kvindedominerede fagforeningers og deres medlemmers ligestillingsprojekt 1985-2010 . Rättssociologisk avhandling av regler i lagl och avtal om lika lön
OECD 2016 Dare to Share: Germany´s Experience Promoting Equal Partnership in Families
Jens Bonke 2016 Arbejdstid og familjen
Albrecht, Skogman Thoursie, Vroman 2015 Glastaket i föräldraförsäkringen i Sverige. IFAU rapport 2015:1
Jacobsen Kleven, Landais, Egholt Søgaard 2015 Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark
Daniela Piazzalunga, Maria Laura Di Tommaso 2015 The increase of gender wage gap in Italy during the 2008-2012 economic crisis
Katarina Boye 2015 Mer VAB, lägre lön? Uttag av tillfällig föräldrapenning för vård av barn och lön bland svenska föräldrar
Calleman, Catarina 2014 Arbetslivets privata sfär - om obetalt hemarbete, ledighet för vård samt hushållstjänster
Høgsnes, Penner, Petersen 2014 From Motherhood Penalties to Husband Premia: The New Challenge for Gender Equality and Family Policy, Lessons from Norway
Fatih Guvenen, Greg Kaplan, Jae Song 2014 The Glass Ceiling and the Paper Floor. Gender Differences among Top Earners, 1981-2012
Susanne Fransson, Eberhard Stüber 2014 Lönediskriminering i ett system med normlösa avtal och individuell lönesättning. Om AD 2013 nr 64.
Tuija Muhonen, Fayme Alm 2014 Det var inte för att jag är kvinna. Kvinnors förnekande av könsdiskriminering.
Åsa Löfström 2014 Time for Men to Catch up on Women? A Study of the Swedish Gender Wage Gap 1973-2012.
Svenja Gärtner 2014 German stagnation versus Swedish progression: gender wage gaps in comparison, 1960-2006
Katarina Boye, Marie Evertsson 2014 Vem gör vad? Kvinnors och mäns tid i betalt och obetalt arbete
Katarina Boye, Karin Halldén, Charlotta Magnusson 2014 Könslönegapets utveckling. Betydelsen av yrkets kvalifikationsnivå och familjeansvar.
Erik Bihagen, juho Härkönen 2014 Könsskillnader i karriärer. Utveckling för kvinnor och män födda från 1925 till 1981.
Lena Granqvist (red.) 2013 Lönespridning. Bl.a. visas att löneskillnaderna på svensk arbetsmarknad ej ökat senaste decenniet.
Barth, Hardoy, Schøne, Østbakken 2013 Lønsforskjeller mellom kvinner og menn. Hva har skjedd på 2000-tallet?
Angelov, Johansson, Lindahl - IFAU 2013:2 2013 Det envisa könsgapet i inkomster och löner – Hur mycket kan förklaras av skillnader i familjeansvar?
Birgitta Sköld, licentiatavhandling 2013 Mäns överrepresentation bland företagare ökar – även i kvinnobranscher
Åsa Löfström, Ekonomiskt debatt 2012:7 2012 Lön, livslön och livslögn – en studie av könslönegapet i ekonomyrket
Åsa Löfström 2012 Könslönegap och glastak. En studie av kvinnor och män i ekonomyrket
Åsa Löfström / Regeringskansliet 2012 Betygsgapet mellan flickor och pojkar – konsekvenser för framtidens arbetsmarknad
Luca Merlino, Parrotta, Pozzoli 2012 Assortative Matching and Gender Tysk studie (IZA) baserad på danska data från perioden 1996-2005
Carin Ulander-Wänman (IFAU) 2012 Flexibilitet – en dominerande diskurs i de anställningsvillkor som rör sysselsättningstrygghet för arbetstagare i kommun och landsting
Boschini, Håkansson, Rosén, Sjögren (IFAU) 2012 Måste man välja? Barn och inkomst mitt i karriären för kvinnor och män födda 1945-1962
Andreas Leibbrandt, John A. List 2012 Do women avoid salary negotiations?
Kai Liu 2012 Explaining the Gender Wage Gap: Estimates from a Dynamic Model of Job Changes and Hours Changes
Michael S. Dahl, Olav Sørenson 2012 Geography, joint choices and the reproduction of gender inequality
Susanne Fransson, Eberhard Stüber 2012 Tarifflöner - en väg mot jämställdhet. Seminarium i Almedalen live i ABF-play
Helle Holt 2012 Lokal løn på kommunale arbejdspladser. Forskelle i kvinders og mænds løn på kommunale arbejdspladser
Nancy Daza, Hugo Ñopo, Johanna Ramos 2011 Gender Earnings Gaps in the World
Maria Brandén, Sara Ström, IFAU 2011:4 2011 För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige
Lena Hensvik 2011 Påverkar chefens kön den anställdes lön?
Anna Gavanas och Alexander Darin Mattsson 2011 Bland Rolexklockor och smutsiga trosor. Om skattereduktioner och segmentering på den svenska hushållstjänstemarknaden
Fransson (red), Bäck, Stüber, Säve-Söderbergh 2011 Tarifflöner och individuell lönesättning
Eriksson-Zetterquist, Solli, Styhre 2011 Diskriminering inom Försvarsmakten - ett intersektionellt perspektiv
Ulla Eriksson-Zetterquist, David Renemark 2011 Jämställdhet i organisationer
Ruth Emerek & Lotte Bloksgaard 2010 Familievenlighed og/eller tilstedeværelse? – bidrag til forklaringer af uligelønnen
Antonczyk, D, Fitzenberger, B and Sommerfeld, K 2010 Rising wage inequality, the decline of collective bargaining, and the gender wage gap
Ligeloensnetvaerket 2010 The scientific truth
Teresia Stråberg 2011 Employee perspectives on individualized pay
Tanja Olsson Blandy 2010 The Europeanisation of gender equality : The unexpected case of Sweden
Jakobsen, Nahnfeldt, Nyroos, Olin-Scheller, Sandlund 2010 Medarbetarsamtal som arena för att befästa normer kring medarbetarskap
Una Gustafsson (Tellhed), Fredrik Björklund 2010 Stereotype threat in salary negotiations is mediated by reservation salary
Birgitta Jakobsson, Andersson Eva R & Kerstin Rosenberg 2009 Ett steg vidare - Om ledarskap, kommunikation och samverkan för jämställda löner
Anne Grönlund 2009 Flexibilitet, jämställdhet och välfärd - 2000-talets gordiska knut?
Kerstin Rosenberg, Eva R. Andersson och Birgitta Jacobsson 2008 Arbetsvärdering som strategi för jämställdhet
Una Gustafsson (Tellhed), Fredrik Björklund 2008 Women Self-Stereotype with Feminine Stereotypical Traits Under StereotypeThreat
Ulla Eriksson-Zetterquist 2008 Gendered Role Modelling - A Paradoxical Construction Process
Per Norberg 2007 Marknadsbegreppet i konkurrensrätten och i jämställdhetsrätten
Jenny Julén Votinius 2007 Föräldrar i arbete
Johanna Kumlin 2007 Disentangling sex segregation: Studies on the roots and routes of labour market sex segregation
Susanne Fransson, Monica Andersson 2006 Rapport om samverkan och lönekartläggning - JämOs 50-granskning och projekt 2004-2005
Byrial Bjørst 2005 Ligeløn for job af samme værdi
Marie Gartell, Håkan Regnér 2005 Sambandet mellan val av högskola och inkomster efter examen för kvinnor och män
Susanne Fransson, Eberhard Stüber 2004 Samverkan och lönekartläggning, en rättsutveckling
Lars Calmfors, Katarina Richardson 2004 Marknadskrafterna och lönebildningen i regioner och landsting
Kerstin Rosenberg 2004 Arbetsvärdering som ett lönepolitiskt instrument
Rachel Croson, Uri Gneezy 2004 Gender Differences in Preferences