Eberhard Stüber

Undervisning

Heltidsanställning vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Kursansvarig för Juridik för det sociala arbetet (15 hp) på socionomprogrammets andra termin.

Kompetensområden

Jur kand, tidigare utredare vid Jämställdhetsombudsmannen, många års erfarenheter av fackliga förtroendeuppdrag och verkstadsarbete. Arbetar sedan 2007 som konsult med arbetsrätt, diskrimineringsrätt och lönefrågor. Har skrivit artiklar och rapporter i huvudsak kring samverkans- och lönefrågor. Författare, tillsammans med Susanne Fransson, till Diskrimineringslagen, en kommentar, Wolters Kluwer 2015, andra upplagan.

Kontaktuppgifter

e-post: eberhard.stuber@gmail.com
webbplats: www.diskrimineringslagen.se

Tillbaka