Eberhard Stüber

Nuvarande anställningar

Anställning sedan år 2008 vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Undervisning i huvudsak i civilrätt och om offentlighet & sekretesslagstiftning. Sedan januari 2018 anställd som senior utredare vid Jämställdhetsmyndigheten.

Kompetensområden

Jur kand, tidigare utredare vid Jämställdhetsombudsmannen, många års erfarenheter av fackliga förtroendeuppdrag och verkstadsarbete. Arbetar sedan år 2007 som konsult med arbetsrätt, diskrimineringsrätt och lönefrågor. Har skrivit artiklar och rapporter i huvudsak kring samverkans- och lönefrågor. Författare, tillsammans med Susanne Fransson, till Diskrimineringslagen, en kommentar, Wolters Kluwer, upplagor 2010, 2015 och 2017

Kontaktuppgifter

e-post: eberhard.stuber@gmail.com
webbplats: www.diskrimineringslagen.se

Tillbaka