Joa Bergold

Joa Bergold arbetar som utredare på Arbetslivsenheten på LO, med ansvar för välfärdsfrågor. Kön och klass står i fokus när hon skriver om socialförsäkringar, socialpolitik och sysselsättning. Gränsdragningen mellan stat, marknad och familj i välfärdssystem är särskilda intresseområden. Även annorlunda uttryckt: Vem förväntas göra vad för vilka, till vilket pris?

Tillbaka