Susanne Fransson

Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap, anställd som lektor vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Ledamot av Arena Idés vetenskapliga råd. Forskningsområde arbetsrätt i vid bemärkelse. Har skrivit om lönediskriminering, arbetstagares fria rörlighet, kvinnors strejker m m.

Senaste böcker:
Att lagstifta om diskriminering , SNS förlag, 2007 (tillsammans med Per Norberg).
Diskrimineringslagen – en kommentar , Norstedts juridik 2010 (tillsammans med Eberhard Stüber).
Tarifflöner och individuell lönesättning , En studie om kvinnors och mäns löner i transportsektorn, 2011 (tillsammans med Monica Andersson Bäck, Jenny Säve Söderbergh och Eberhard Stüber).

.

Kontaktuppgifter

e-post: susanne.fransson@gu.se
webbplats: www.diskrimineringslagen.se

Tillbaka