Partners

Projekt "Marknaden - saklig grund för lönesättning?" och konferensen 2007 arrangerades med stöd av FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Konferensserien 2008-2010 arrangerades i samarbete med Arena Idé, tidskriften Lag & Avtal samt med stöd av Svenska Kommunalarbetareförbundet, Handelns Utvecklingsråd, IF Metall, SEKO, Unionen, SSR och FAS. Konferensen den 4 december 2008 ordnades i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Vi tar emot fortsatt stöd - din organisation kan ge ett bidrag!
Vi välkomnar bidrag från er organisation i storleksordningen 20 000 kronor. Bidragen administreras av Arena Idé, Sveavägen 61, SE-113 59 Stockholm. BG 383-6525. Märk insättningen "Nätverket jämställda löner". Kontaktperson på Arena Idé är Boa Ruthström, 08-522 574 55. .

Har du frågor? Använd kontaktformuläret eller kontakta Eberhard Stüber (webbredaktör), 070-266 53 98.