Rättspraxis

Du hittar nyare svensk rättspraxis samt ett urval av äldre domar som har anknytning till diskrimineringsgrunden kön, missgynnande enligt föräldraledighetslagen eller i vidare mening har anknytning till temat kvinnors och mäns löner och anställningsvillkor här. Urvalet av dansk och norsk rättspraxis är något snävare och anknyter mera direkt till likalöneprincipen. Länk till dansk praxis. Länk till norsk praxis.

Nätverkets webbplats upphör att uppdateras fr.o.m. 12 mars 2022. Läs mer här.