Rättspraxis - Danmark

Här hittar du dansk rättspraxis med fokus på likalöneprincipen mellan kvinnor och män.
Nätverkets webbplats upphör att uppdateras fr.o.m. 12 mars 2022. Läs mer här.

HØJESTERET - Danmark
26 november 2014 Teknisk Landsforbund ./. Lønmodtagernes Garantifond Om lönegaranti, konkurs och föräldraledighet. Mera info här.
6 december 2012 HK Danmark ./ BASF A/S Beräkning av deltidsanställds löneförmåner vid mertidsarbete. Dom från underinstans finns här.
14 maj 2012 HK Danmark för A ./. Dansk Erhverv för B En arbetsgivare (B) fälldes för könsdiskriminering pga utebliven lönerevision (för A) efter föräldraledighet. Dom från underinstans finns här.
20 februari 2012 Plejeringen vid Torben Pasgaard ./. K En arbetsgivare blev fälld för könsdiskriminering, fast kännedom om att arbetstagaren var gravid ej fanns eller kunde ha funnits vid tidpunkten för uppsägningen som föranleddes pga den anställdes sjukfrånvaro.
24 september 2009 Teknisk Landsforbund ./. A/S Ikast Betonvarefabrik Likalöneprinicpen vid individuell lönesättning
Vestre Landsret
6 aug 2012 3F ./. Dansk Supermarked A/S En arbetsgivare får betala retroaktiv lön pga missgynnande vid föräldraledighet. Även dom från underinstans.
Ligebehandlingsnævnet
4 februari 2015 J. nr. 2014-6810-07992 Ingen lönediskriminering av vikarierande friskvårdskonsult
30 april 2014 J. nr. 2013-6810-17150 Att föräldraledig anställd ej omfattades av lönerevision bedömdes som könsdiskriminering
18 dec 2013 J. nr. 2013-6810-09773 Ej lönediskriminering då de arbeten som jämfördes ej ansågs likvärdiga (olika krav i arbetet)
18 dec 2013 J. nr. 2013-6810-02317 Uppsägning av kvinna vid advokatkontor ej samband med hennes framställning om krav på lika lön
27 nov 2013 J. nr. 2013-6810-01769 Bl.a. ej konstaterad lönediskriminering som har samband med graviditet/föräldraledighet
4 september 2013 J.nr. 7100600-12 Ändrade arbetsvillkor, lön m.m. ej samband graviditet/föräldraledighet. Samma dag även J.nr. 7100589-12
6 mars 2013 J.nr. w7100472-12 Lönediskriminering pga etnisk tillhörighet kunde ej konstateras
27 februari 2013 J.nr. 7100320-12 Lönediskriminering pga uteblivna funktionstillägg på apotek
27 februari 2013 J.nr. 7100364-12 Ej lönediskriminering då två bostadsinspektörer ej ansågs vara i jämförbar situation
15 november 2012 J.nr. 7100275-12 "Godtgørelse" för uppsägning i samband med f-ledighet. Diskrimineringsskydd går före anciennitetsprincipen!
1 juni 2012 J.nr. 7100168-12 650 000 DKR i "godtgørelse" för avsked i samband med f-ledighet. Ej framgång avseende påstådd lönediskriminering.
24 juni 2011 J.nr. 2500259-10 Uteblivet lönesamtal under föräldraledighet
15 april 2011 J.nr. 2500223-09 Samband med f-ledighet? Ej visad lönediskriminering eller könsdiskriminering vid uppsägning
27 augusti 2010 J.nr. 2500142-09 Utebliven lönerevision under föräldraledighet
11 december 2009 J.nr. 2500020-09 Osaklig löneskillnad vid lika arbete
8 september 2009 J.nr. 2500022-09 Olika lön vid lika arbete? Uppsägning samband med lönetvist?
8 april 2008 J.nr. 2007-4438 Olika lön vid lika arbete? Uppsägning samband med lönetvist?
22 oktober 2007 J.nr.2007-2112 Man missgynnas lönemässigt under föräldraledighet
29 december 2006 J.nr. 2006-65 Lönemässig likabehandling vid militärtjänstgöring
29 maj 2006 J.nr. E.2.3.14 Löneskillnad i relation till föregångare
19 december 2005 J.nr. E.2.3.11 Löneskillnad av tanläkare med anknytning till värnplikt och försvarsmakten
19 december 2005 J.nr. E.2.2.152 Utebliven lönerevision under föräldraledighet
19 december 2005 J.nr. E.2.2.156 Kriterier för tilldelning av kompetenstillägg
15 juli 2005 J.nr. E.2.3.12 För låg ingångslön?
4 juli 2005 J.nr. E.2.3.13 Osaklig löneskillnad vid lika arbete?
21 september 2004 J.nr. E.2.3.10 Löneskillnader i spelhall
16 december 2003 J.nr. E.2.2.0058 Nekad lönerevisionsförhandling pga föresående föräldraledighet
16 december 2003 J.nr. E.2.2.56 Kollektivavtalsbestämmelse som gynnar föräldralediga kvinnor diskriminerande?
26 november 2003 J.nr. E.2.3.9 Lönesättning i samband med kommunalt projektarbete
21 oktober 2003 2003 J.nr. E.2.2.54 Missgynnande av man vid lönesättning och tilldelning av tjänst?
9 december 2002 J.nr. E.2.3.0006 Löneskillnad vid lika arbete men vid olika filialer hos samma arbetsgivare
26 september 2001 J.nr. E.2.3.0003 Efter anställningens upphörande uppmärksammade kvinna löneskillnad till tidigare manliga kollegor
Facklig Voldgift
5 maj 2014 3F ./. DitoBus AS Om rätt till ersättning vid sjukdom under föräldraledighet
19 nov 2013 3F ./. Regionernes Lønnings - og Takstnævn Obetalada frukostpauser i kvinnoyrke var lönediskriminering jämfört med betald paus för anställda i manligt dominerat arbete
13 juli 2004 Dansk Journalistforbund ./. Kalundborg Folkeblad Utslag i Facklig Voldgift, lönekorrigering vid lika arbete avseende kvinnlig redaktionssekreterare
19 mars 1996 Specialarbejderforbundet ./. Royal Copenhagen Utslag i Facklig Voldgift avseende Royal Copenhagen, se EU domstolen C-400/93