Rättspraxis - Sverige

Här hittar du nyare rättspraxis samt ett urval av äldre domar som har anknytning till diskrimineringsgrunden kön, missgynnande enligt föräldraledighetslagen eller i vidare mening har anknytning till temat kvinnors och mäns löner och anställningsvillkor.
Nätverkets webbplats upphör att uppdateras fr.o.m. 12 mars 2022. Läs mer här.

Arbetsdomstolen
AD 2013 nr 64 Vision ./. Gryning Vård AB Sakliga skäl förklarar löneskillnad mellan behandlingssekreterare som utför lika arbete. Kommentar till domen av Fransson & Stüber
AD 2013 nr 18 DO ./. Auktoritet Inkasso AB Lönediskriminering och missgynnande av f-ledig då utlovad löneökning uteblev
AD 2011 nr 23 DO ./. Gulés HB i Örebro Restaurang, könsdiskriminering, missgynnande av föräldraledig, graviditet, rekrytering
AD 2011 nr 22 DO ./. B:s Barnvagnar i Örebro Könsdiskriminering, graviditet, avbruten provanställning
AD 2011 nr 20 Svensk Pilotförening ./. West Air Sweden LAS, uppsägning, graviditet, föräldraledighet
AD 2011 nr 19 DO ./. CN (enskild firma) & Café Next Door HB Diskriminering pga kön och religion
AD 2011 nr 13 DO ./. Helsingborgs stad Trakasserier pga kön och etnisk tillhörighet, sexuella trakasserier, brott mot repressalieförbudet
AD 2011 nr 2 DO ./. TG i Lövestad Könsdiskriminering, missgynnande av föräldraledig, anställningsförfarande
AD 2010 nr 91 DO ./. Arbetsförmedlingen Diskriminering pga kön och ålder, rekrytering
AD 2010 nr 21 DO ./. IF Friskis & Svettis Trakasserier pga kön eller religion
AD 2010 nr 14 Journalistförbundet ./. Medieföretagen Missgynnande av föräldraledig, rekrytering
AD 2009 nr 56 Svenska kyrkans församlingsförbund ./. Häggenås, Lit och Kyrkås församlingars kyrkliga samfällighet Missgynnande av föräldraledig i samband med lönerevision
AD 2009 nr 45 DO ./. Stockholms läns landsting Fråga om könsdiskriminering, missgynnande vid föräldraledighet, kompetensutveckling
AD 2008 nr 14 Polisförbundet ./. Staten (Rikspolisstyrelsen) Anställningsförmåner vid omplacering pga graviditet
AD 2005 nr 92 Pappersindustriarbetareförbundet ./. AssiDomän Cartonboard AB Önskemål om förläggning av föräldraledighet, påtaglig störning av verksamheten?
AD 2005 nr 87 JämO ./. Volvo Personvagnar AB Nekad anställning pga längdkrav indirekt könsdiskriminering?
AD 2001 nr 76 JämO ./. Stockholms läns landsting Likvärdigt arbete, lön, marknadsbegreppet
AD 2001 nr 51 SSR ./. Staten (Länssyrelsen i Skåne län) Marknad och lönesystem som saklig grund för löneskillnad
AD 2001 nr 13 JämO ./. Örebro läns landsting Likvärdigt arbete. Ålder, marknad och kollektivavtal som saklig grund för löneskillnad
AD 1995 nr 158 JämO ./. Kumla kommun Likvärdigt arbete, saklig grund för löneskillnad, bl.a. marknadsbegreppet
Nämnden mot diskriminering
Ä 1-15,16-05-20 Försvarsförbundet ./. Försvarsmakten Vitesföreläggande om 2 miljoner, gäller krav på centralt genomförd analys och lönekartläggning
Ä 1-09,10-05-06 DO ./. Holmen Paper AB Lönekartläggning, marknadsbegreppet vid lönesättning. Tolkningen av likvärdigt arbete - jmf 157/86 Murphy, p 9-11.
Ä 1-07,08-05-06, Akademikerförbundet SSR ./. Emmaboda kommun, Lönekartläggning, likvärdigt arbete, särskilt om bedömning av socialsekreterares arbeten
Förvaltningsdomstolar
2013-07-18 Kammarrätten I Stockholm Mål 3968-13 Kommunalt bostadsbolags ledningslöner är offentliga