Nätverket
jämställda löner

Information om kvinnors och mäns löner och arbetsvillkor

På vår webbplats kan du söka nyhetsartiklar, rapporter från arbetsmarknadens parter eller olika myndigheter, forskning samt hitta rättspraxis.

Nätverket inställer tills vidare sina aktiviteter

Nätverkets webbplats upphör tills vidare att uppdateras fr.o.m. 12 mars 2022. Webbplatsen kommer fortsatt att vara tillgänglig, åtminstone till juni 2024. Tills vidare inställer nätverket sina mötesaktiviteter.

Om intresse finns för fortsatt verksamhet i form av
- att ansvara för fortsatt uppdatering av webbplatsen eller
- att organisera informationsutbyte, seminarier eller konferenser utifrån en utvidgad inriktning kring temat ekonomisk jämställdhet,

var vänlig skriv till nätverkets kontaktadress eller kontakta German.Bender@arenagruppen.se.


Länk till Jämställ.nu

Fakta om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

Jämställ.nu administreras av Jämställdhetsmyndigheten
.

Jämställdhetsstatistik, länkar


Statistiska centralbyrån, Sverige

Medlingsinstitutet, löner i Sverige

Ligestilling i Danmark

Nordiska jämställdhetsindikatorer, Nordiska rådet
Skrolla till "innehåll" och "statistik"

EU jämställdhetsstatistik, European Institute for Gender Equality, EIGE

UNECE Gender Statistiks, FN organ

UN Women Global gender statistics

OECD Gender Equality