Nätverket
jämställda löner

Information om kvinnors och mäns löner och arbetsvillkor

På vår webbplats kan du söka nyhetsartiklar, rapporter från arbetsmarknadens parter eller olika myndigheter, forskning samt hitta rättspraxis. Vi tar gärna emot tips på lämpligt material för vidare spridning.

Konferenser och seminarier

Information om kommande aktiviteter, finns här. Information från tidigare arrangemang finns under menyn konferenser och seminarier.

Använd sökfunktionen

All information på webbplatsen är sökbar. Använd sökrutan högst upp till höger. Ange titel till en artikel eller rapport, författarnamn eller annat nyckelord.

Medverka i nätverket?

Du kan hjälpa till vid planering och genomförande av seminarier och konferenser. Du kan bevaka och skicka information om artiklar, rapporter och forskning. Som forskare kan du delta i träffar som syftar till att initiera nya forskningsprojekt. Kontakt.

Välkommen till Nätverket jämställda löner

Nätverket inbjuder till nya aktiviteter.

Nätverket hade fram t.o.m. 2010 som främsta målsättning att arrangera ett antal konferenser. Dessa konferenser behandlade temat kvinnors och mäns löner i vid mening och ur olika perspektiv. Se här.

Sedan våren 2012 har vi börjat med seminarieverksamhet, se aktuell information i info-rutan till höger.

På vår webbplats presenteras debattartiklar, rapporter från arbetsmarknadens parter eller olika myndigheter, forskning och rättspraxis från Sverige, Danmark och Norge kring temat kvinnors och mäns löner och arbetsvillkor. Informationen kommer från nätverkets medlemmar eller knyter an till genomförda arrangemang. Se här.

Som ett resultat av ett forskarseminarium i Lund 26 november 2010 bildades ett särskilt forskarnätverk. FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, beviljade i juni 2011 nätverksstöd. Syftet med nätverket är att sammanföra forskare från olika discipliner och att initiera forskning kring kvinnors och mäns löner och arbetsvillkor. Kontakta oss om du är forskare och intresserad av att delta i forskarnätverket.

Läs mer om nätverket här